Zákonná úprava

Anglický výraz „stalking“ označoval původně v řeči lovců stopování, přiblížení se k lovené zvěři. V kriminologickém smyslu je stalking definován jako úmyslné, zlovolné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Obtěžující pronásledování,nebo-li stalking se může týkat kohokoli, nejen prominentů ze show-businessu či politiky.

Od počátku roku 2010 se po mnohaletých dizkusích změněl trestní zákoník. Byly dány vyšší sazby na některé postihy a zároveň přibily i některé trestné činy. Stalking byl jedním z nich. Nový trestní zákoník tedy zavedl nový paragraf pro stalking, neboli úporné pronásledování jednoho člověka jiným. Velké změny nastaly právě proto, aby se předešlo případům, kdy stalking přerostl až ve fyzické násilí.

Citace paragrafu:

"kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým, vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života, nebo zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví či o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá- li uvedený čin vůči dítěti nebo těhotné ženě, se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami."